Bạn đang ở đây

HND Hưng Yên: Trên 79,3 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp 2,8 nghìn lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế và góp phần xây dựng được 256 mô hình liên kết hợp tác

(26.11.2020)

(Website HNDHY) - Ngày 13.11.2020, tại Hội trường nhà làm việc các đoàn thể tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đềán 966 - ĐA/HNDTW ngày 31.12.2010 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) giai đoạn 2011 - 2020”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương Hội Nông dân Việt Nam…

Theo đề án, bộ máy quản lý, điều hành Quỹ HTND trong tỉnh được tổ chức ở 2 cấp hội (tỉnh và huyện).  10 năm qua, ngân sách tỉnh đã cấp bổ sung hàng năm cho Quỹ HTND tỉnh với tổng số tiền 41,5 tỷ đồng, hoạt động của Quỹ HTND tỉnhtự bổ sung nguồn vốn trên 1,3 tỷ đồng; ngân sách cấp huyệnđã cấp bổ sung hàng năm cho Quỹ HTND các huyện, thị xã, thành phố tổng số tiền trên 7,8 tỷ đồng. Tính đến ngày 30.9.2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp hội nông dân trong tỉnh quản lý trên 79,3 tỷ đồng, trong đó Quỹ HTND Trung ương ủy thác 18,2 tỷ đồng; Quỹ HTND cấp tỉnh, huyện trên 61,1 tỷ đồng (tăng hơn 54 tỷ đồng so với năm 2011). Từ nguồn vốn này, giai đoạn 2011 - 2020, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã cho vay tổng số tiền trên 79,3 tỷ đồng, góp phần xây dựng được 256 mô hình liên kết hợp tác; hỗ trợ gần 2,8 nghìn lượt hội viên nông dân vay vốn để phát triển kinh tế, nhiều mô hình phát huy hiệu quả, giải quyết lao động, việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhiều hội viên, nông dân và cộng đồng… Cácđại biểu dự hội nghịđã thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2021 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả các cấp hội nông dân đã đạt được thời gian qua trong việc tăng trưởng, quản lý, sử dụng nguồn vốnQuỹ HTND các cấp, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Các cấp hội nông dân; Ban quản lý, Ban Điều hành Quỹ HTND các cấp cần tiếp tục bám sát Kết luận số 61-KL/TW ngày 3.12.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10.5.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020” để tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND trong giai đoạn 2021 - 2030. Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng, quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp hội nông dân trong tỉnh cần tăng cường phối hợp tập huấn, chuyển giao KHKT cho hội viên gắn với xu thế thời đại, yêu cầu thị trường và thực tiễn sản xuất; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, trong đó lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung xa khu dân cư; phát huy vai trò của hội nông dân trong tín chấp để dòng vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng đến với hội viên, nông dân bảo đảm an toàn; phát huy hiệu quả hoạt động cho vay và bảo toàn vốn, giúp người vay vốn sử dụng đúng mục đích, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đồng thời góp phần tham gia phòng, chống hoạt động tín dụng đen…

Nhân dịp này, 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011 – 2020” được BCH Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen.

Hoàng Hằng

Lượt xem: 17

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân