Bạn đang ở đây

HND xã Hoàn Long: Cùng nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống

(19.08.2021)
(Website HNDHY) - Bám sát đặc điểm địa bàn và nhu cầu thực tế của hội viên nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân xã Hoàn Long , huyện Yên Mỹ đã triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động hội, khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong việc đồng hành cùng hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Ông Trần Văn Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàn Long chia sẻ: Nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, hằng năm, Hội Nông dân xã Hoàn Long đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; động viên cán bộ, hội viên, nông dân tích cực sản xuất, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn. Đặc biệt, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của nhiều yếu tố, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất của người dân nhưng các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đoàn kết, hăng hái thi đua khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ xã. Bên cạnh đó, với quan điểm đồng hành cùng hội viên nông dân, Hội Nông dân xã đã thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, hoạt động hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên nông dân... Thời gian qua, Hội Nông dân xã đã tổ chức 05 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi thủy sản cho 425 lượt hội viên nông dân; 10 lớp về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả cho 800 lượt cán bộ hội viên tham dự; Tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền về công tác quản lý đất đai, giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi cho hơn 600 lượt hội viên tham dự. Nét nổi bật trong hoạt động hội của xã là triển khai có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Từ phong trào đã tập hợp được những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Phong trào đã khích lệ, động viên nông dân đổi mới nếp nghĩ, cách làm, khai thác tốt các điều kiện, thế mạnh của địa phương. Đến nay, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng; thực sự là điểm sáng trong các phong trào thi đua của Hội, là nhân tố điển hình góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hằng năm tăng lên. Chỉ tính riêng trong năm 2020, đã có hơn 454 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG trong đó cấp trung ương có 01 hộ, cấp tỉnh 15 hộ, cấp huyện 97 hộ, cấp xã 432 hộ, hộ nghèo vượt khó là 11 hộ. Đã xuất hiện ngày nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm từ 500 triệu - 1,2 tỷ đồng trở lên. Nhằm liên kết, tập hợp các hội viên cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề vào các chi, tổ hội nghề nghiệp. Hướng tới thành lập HTX để xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, Hội nông dân xã đã hướng dẫn thành lập 02 tổ hợp tác trồng ổi lê Đài Loan với 165 thành viên. Đây là hoạt động tạo sự gắn kết giữa xây dựng tổ chức Hội với phát triển KT-XH ở địa phương, làm tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển. Thường xuyên bám nắm địa bàn, các cấp Hội đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân khắc phục khó khăn trong phát triển sản xuất, nhất là những khó khăn về vốn đầu tư. Hội đã tăng cường hỗ trợ hội viên nông dân về vốn sản xuất, Nhận tín chấp 500 triệu đồng Qũy HTND tỉnh để xây dựng Dự án trồng ổi với 10 hộ vay; tổng số vốn tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội là trên 8, 6 tỷ đồng cho 178 hộ vay. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề. Từ những nguồn vốn này, đã có hàng trăm hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống. Phát huy những kết quả đó, thời gian tới, Hội nông dân xã Hoàn Long sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền gương cán bộ, hội viên, nông dân giỏi, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới... Qua đó, tiếp tục đồng hành cùng hội viên nông dân trên con đường phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống; góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển – Ông Trần Văn Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàn Long cho biết thêm. Hoàng Minh
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân