Bạn đang ở đây

Hội ND tỉnh Hưng Yên giải ngân 8,5 tỷ đồng Quỹ HTND thực hiện 11 dự án trồng trọt, chăn nuôi

(22.05.2021)
(Website HNDHY) - Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã giải ngân 8,5 tỷ đồng Quỹ HTND để triển khai thực hiện 11 dự án thuộc các lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt cho 115 hộ vay tại Phù Cừ, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào, TP Hưng Yên.
Cùng với việc cho vay, trong các đợt giải ngân, Hội ND tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 11 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất cho hội viên nông dân tại những nơi thực hiện các dự án vay vốn. Qua đó, giúp các hội viên nông dân sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh và Trung ương ủy thác là 79.310,97 triệu đồng cho 2.207 hộ vay theo 121 dự án nhóm hộ tại 119/145 xã nông thôn mới. Chương trình Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với nguồn vốn 2,035 tỷ đồng đã giúp đỡ cho 111 hộ vay. Từ đó, giúp nông dân liên kết, hợp tác xây dựng, thành lập mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ, nhóm liên kết, hợp tác xã, vùng sản xuất tập trung, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân. Trong thời gian tới, Hội ND tỉnh Hưng Yên tiếp tục đánh giá, thu hồi và giải ngân các nguồn vốn Quỹ HTND nhanh, kịp thời và hiệu quả. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện giúp nông dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực thực hiện việc chuyển tải vốn hỗ trợ nông dân phát triển SXKD thông qua việc tín chấp với các ngân hàng giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 9.330 hộ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn với dư nợ là tổng dư nợ nguồn vốn là 1.923,030 tỷ đồng (tăng so với năm 2019 là 1.105,519 tỷ đồng) với 230 tổ được thành lập và 9.584 hộ vay; 25.477 hộ nông dân vay vốn uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã với số tiền dư nợ là 927 tỷ 335 triệu đồng. Hoàng Hằng
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân