Bạn đang ở đây

Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX: Tiếp tục nâng cao vai trò của Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

(21.01.2022)
(Website HNDHY) - Ngày 19/01/2022, tại Hội trường các đoàn thể tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Thường trực Hội Nông dân tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy viên ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Trong năm 2021 được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ tỉnh ủy, các cấp Hội và hội viên nông dân trong tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân góp phần tích cực vào thành tích chung của tổ chức Hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, nổi bật như: Các cấp Hội đã tổ chức trên 3 nghìn cuộc tuyên truyền cho 384.535 lượt cán bộ, hội viên nông dân về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam v.v... Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được các cấp Hội trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong năm 2021 đã kết nạp mới được 3.996 hội viên, nâng tổng số hội viên trong tỉnh lên 213.034 hội viên. Việc xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp được các cấp Hội tích cực tư vấn, hướng dẫn, đến nay các cấp Hội đã thành lập được 74 Hợp tác xã; 69 tổ hợp tác; 46 chi Hội nghề nghiệp; 107 tổ Hội nghề nghiệp; tham gia xây dựng 64 mô hình kinh tế tập thể. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường được hội viên nông dân trong tỉnh tích cực thực hiện. Kết quả, đã vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng số tiền đóng góp được trên 12.554 triệu đồng; 5823 ngày công; hiến 9405 m2 đất; sửa chữa, làm mới được 58 km đường giao thông; sửa chữa, kiên cố hóa 12 km kênh mương; làm mới, sửa chữa 576 chiếc cầu, cống... Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ… được các cấp Hội thực hiện có hiệu quả. Cụ thể: Năm 2021 nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân 2 cấp trong tỉnh đã tăng trưởng được 4.763,90 triệu đồng (đạt 158% kế hoạch giao), trong đó quỹ cấp tỉnh tăng 2.260 triệu đồng, quỹ cấp huyện tăng 1.880 triệu đồng; các cấp Hội tổ chức được 70 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 4 nghìn hội viên; phối hợp tổ chức được 23 lớp dạy nghề cho 805 hội viên nông dân; cung ứng được trên 1.768 tấn phân bón các loại với tổng trị giá trên 16 tỷ đồng cho hội viên nông dân phục vụ sản xuất nông nghiệp; phối hợp tổ chức được 471 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 35.608 hội viên. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã bầu bổ sung 08 đồng chí vào BCH Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhân dịp này Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức trao Bằng khen Trung ương Hội; Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bằng khen BCH Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021. Doãn Thành Đạt
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân