Bạn đang ở đây

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg

(16.12.2020)

(Website HNDHY) - Ngày 12.12, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” (gọi tắt là Đề án 61) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3.12.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10.5.2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. 

Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3.12.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” (Kết luận số 61-KL/TW) và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10.5.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp tham gia và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 (Quyết định 673/QĐ-TTg) đã huy động được sự vào cuộc của hệ thống chính trị; phát huy vai trò của hội nông dân các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một số kết quả nổi bật đạt được đó là: Cả nước có 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trên 27 nghìn hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng; nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp trên 568 nghìn lượt hộ nông dân tham gia các dự án, nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh; vận động, hướng dẫn thành lập được trên 23 nghìn mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả. Nhiệm vụ nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới được chú trọng; các phong trào thi đua của hội tiếp tục phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ... 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số nội dung Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 các cấp và các thành viên cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Cần tiếp tục tạo nguồn lực cho nông dân thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; phát huy hiệu quả hoạt động các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, giúp nông dân lĩnh hội, nắm chắc kinh tế số nhằm đổi mới tư duy sản xuất; giúp nông dân xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản. Các cấp bộ, ngành từ trung ương đến địa phương tăng cường phối hợp, tạo điều kiện giúp hội nông dân các cấp tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong tham mưu, đề xuất chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh và các thành viên cần phát huy tốt vai trò trong từng lĩnh vực, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong đó có phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, phát triển nông nghiệp bền vững; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; gắn kết các mô hình với chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, nông dân…

Theo baohungyen.vn

Lượt xem: 8

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân