Bạn đang ở đây

Hội Nông dân Hưng Yên: Hội Nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân và tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. (

(22.05.2021)
(Website HNDHY) - Ngày 18.5.2021 tại Hội trường nhà làm việc các đoàn thể tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội Nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân và tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Trong quý, các cấp Hội tập trung tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp và hoàn thành công tác hiệp thương theo quy định; Giải ngân các nguồn vốn Quỹ HTND giúp hội viên phát triển kinh tế; Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Vận động hội viên, nông dân ra quân làm vệ sinh, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu...chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Tặng quà cho con em hội viên nông dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; Thăm tặng quà các chốt và hội viên nông dân trong khu vực cách ly; Tuyên truyền để nông dân thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid – 19. Tại hội nghị đã được nghe các đại biểu phản ánh các nội dung hoạt động của các cấp Hội và các hoạt động tuyên truyền về bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Đông đảo cán bộ, cử tri trong tỉnh rất quan tâm, tin tưởng và đồng tình ủng hộ các đại biểu tham gia ứng cử. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ HND chỉ đạo các huyện tiếp tục tuyên truyền bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp thông qua trang Website, thông qua đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là thông qua cán bộ chi hội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân đối với các ứng cử viên là Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền, quán triệt các văn bản về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tới cán bộ, hội viên nông dân. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trăng treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại các nơi bầu cử; phát tờ rơi, các bài viết tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố và tại cơ sở. Vận động hội viên nông dân đi bầu cử đông đủ, sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên có đủ năng lực,có đức, có tài để gánh vác công việc chung. Việc tuyên truyền về bầu cử phải đảm bảo các yếu tố phòng dịch covid 19. Tại Hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi, nghiêm túc thảo luận nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được của từng đơn vị, thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021 để triển khai thực hiện. Những vướng mắc, nổi cộm tại các địa phương cũng được đề cập để cùng đưa ra phương hướng khắc phục và thực hiện đạt hiệu quả cao hơn. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu cán bộ Hội các cấp, Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tiếp tục chỉ đạo, thực hiện và vận động hội viên, nông dân tích cực phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi; Tập trung chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, chương trình công tác của Hội đề ra năm 2021 để có giải pháp tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Hoàng Hằng
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân