Bạn đang ở đây

Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên: Tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(26.11.2020)

(Website HNDHY) - Ngày 6.11.2020, tại Hội trường nhà làm việc các đoàn thể tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  Đồng chí Trần Thị Tuyết Hương – UVBTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, lấy ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011 - 2020), xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021 - 2030); Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2021 - 2025); Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tại hội nghị, có 7 ý kiến thảo luận, góp ý vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết các ý kiến đều khẳng định các văn kiện được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục, nội dung khoa học, đánh giá đúng tình hình đất nước trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề cập những vấn đề mới, những giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Một số ý kiến góp ý thay đổi một vài câu từ, ngữ nghĩa trong các văn kiện để phù hợp với điều kiện hiện nay; bổ sung những định hướng lớn để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đề nghị về những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các HTX nông nghiệp; khơi thông dòng vốn tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn; định hướng kết nối thị trường, bình ổn giá cả cho nông sản; nêu cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị xã hội đối với các hoạt động của Nhà nước, chính quyền…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã ghi nhận tinh thần tâm huyết, trách nhiệm và sự sâu sắc của các đại biểu. Những ý kiến của các đại biểu sẽ được Hội Nông dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đồng chí đề nghị, sau hội nghị này, Hội Nông dân các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, hội viên Hội Nông dân cấp cơ sở tham gia góp ý vào các văn kiện sau đó gửi văn bản tổng hợp về Hội Nông dân tỉnh để Hội Nông dân tỉnh tổng hợp hoàn thiện báo cáo.

Hoàng Hằng

Lượt xem: 8

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân