Bạn đang ở đây

Hưng Yên có trên 40% số xã đạt chuẩn NTM

(21.09.2017)

(Website HNDHY) - Ngày 19.9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh.

Theo tổng hợp của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh những tháng đầu năm đạt khoảng 2.309 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn ngân sách Trung ương và tỉnh là 293,2 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện 156,9 tỷ đồng, ngân sách xã khoảng 320 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình, dự án là 339,1 tỷ đồng; còn lại là vốn từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và nguồn vốn hợp pháp khác. 

Đến ngày 31.7.2017, tổng dư nợ tín dụng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 19.335 tỷ đồng, chiếm 41,9% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đến nay, toàn tỉnh đã có 72 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí, trong đó có 60 xã (chiếm 41,4%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 53 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 20 xã đạt từ 12 - 14 tiêu chí; không còn xã nào đạt dưới 12 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,2 tiêu chí/xã, tăng 0,8 tiêu chí/xã so với năm 2016.

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2017 toàn tỉnh có thêm từ 20 - 30 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể. 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề đang được quan tâm như: Sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới; xử lý nợ đọng; tạo nguồn lực; xây dựng huyện nông thôn mới… 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh thời gian tới cần tập trung cao thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng các nội dung như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát thực tế của từng địa phương; tích cực huy động đa dạng các nguồn lực, giải quyết nợ đọng một cách hiệu quả; tập trung nguồn lực cho các xã, các huyện đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới bảo đảm chất lượng; không ngừng quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở nông thôn, coi đó là nền tảng, là mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của chương trình.

 

Theo baohungyen.vn

Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân