Bạn đang ở đây

Hưng Yên: Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính từ 1/4 đến 15/4

(03.04.2020)

(Website HNDHY) - Ngày 1-4, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 706/UBND - TTPVHCC về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng công tác, phòng, chống Covid - 19.

Theo đó, để thực hiện nghiêm túc nguyên tắc cách ly an toàn xã hội trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, góp phần ngăn chặm dịch bệnh lây lan, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho nhân dân, Chủ tịch UBND yêu cầu:

Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính kể từ ngày 1/4 đến 15/4; chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính gửi trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính công ích

Tạm dừng việc trả kết quả giải quyết đối với hồ sơ thủ tục hành chính trong khoảng thời gian nêu trên; trường hợp tổ chức và công dân cần kết quả giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ cho yêu cầu công việc khẩn cấp thì liên hệ trực tiếp qua điện thoại của Trung tâm để được xem xét giải quyết trước khi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phân công công chức viên chức theo dõi xử lý các trường hợp nêu trên và điều phối hoạt động giải quyết thủ tục hành chính đối với các sở ban, ngành liên quan (nếu có); thông báo công khai số điện thoại của người có trách nhiệm tại Trung tâm để người dân và doanh nghiệp liên hệ giải quyết công việc cần thiết.

Thủ trưởng các ban, ngành liên quan an có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Trung tâm trong công tác phối hợp giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trong trường hợp khẩn cấp nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch các huyện, thị xã thành phố chỉ đạo  hoạt động bộ phận một cửa cấp huyện, xã phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid - 19 theo Chỉ thị của tỉnh.

Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân