Bạn đang ở đây

Hưng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61 ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông

(10.12.2020)

(Website HNDHY) - Sáng 10.12.2020, Tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61 ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – UVBCH Trung ương Đảng, Phó ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Về phía tỉnh Hưng Yên: Đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị, cùng dự có các đồng chí: Trần Quốc Toản – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thế Cử - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Tiến – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương – UVBTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HNDT.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh, qua 10 năm thực hiện Kết luận 61 – KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đối với vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện, đưa Kết luận đi vào cuộc sống, có hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nông thôn, góp phần củng cố, đổi mới và thúc đẩy hoạt động của các cấp hội và phong trào nông dân.Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, là cấp bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, ký kết các chương trình phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp. Đó là những nguồn lực to lớn, là điều kiện, phương tiện để các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; các phong trào thi đua của Hội Nông dân tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; Nâng cao vị thế, vai trò của Hội Nông thực sự là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân các cấp ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới; đoàn kết trong nông dân, mối quan hệ mật thiết giữa nông dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 61, tổng số Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đạt 79.194,97 triệu đồng cho 2.780 hội viên nông dân vay vốn (cho vay theo nhóm hộ là 131 dự án; trong đó 95 dự án trồng trọt (chiếm 72%), 21 dự án chăn nuôi (chiếm 17%), 12 dự án nuôi thủy sản (chiếm 9%) và 03 dự án dịch vụ và làng nghề (chiếm 2%), còn lại cho vay theo mô hình chi tổ hội). Để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, BĐH Quỹ HTND cho vay theo dự án phát triển sản xuất, kinh doanh có sự liên kết của các nhóm hộ, các chi, tổ Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã,…tạo thuận lợi để nông dân huy động được nguồn lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.  Đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã xây dựng được 256 mô hình liên kết hợp tác, trực tiếp tham gia tư vấn, hướng dẫn thành lập mới được 53 hợp tác xã, 36 tổ hợp tác, 29 chi hội nghề nghiệp, 72 tổ hội nghề nghiệp. Qua đó, vận động hội viên nông dân thực hiện liên kết sản xuất, thành lập các tổ nhóm, tổ hợp tác, để tổ chức các hình thức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường, từng bước kết nối tiêu thụ sản phẩm. Không những kịp thời giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND do ngân sách tỉnh cấp và Trung ương Hội phân bổ, Hội Nông dân tỉnh còn thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách - xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tạo điều kiện cho nông dân vay vốn với lãi suất thấp để phát triển sản xuất.

Nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật (KHKT) cho các hộ hội viên nông dân vay, chủ động liên kết với các trung tâm nghiên cứu, các viện, các doanh nghiệp chuyển giao các tiến bộ KHKT, ứng dụng sử dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao, gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường theo hướng bền vững. Các cấp HND trong tỉnh đã  phối hợp và trực tiếp tổ chức tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật mới cho 70% các xã có dự án vay vốn Quỹ HTND với 1.728 lớp tập huấn cho 120.185 lượt hộ nông dân vay vốn. Qua việc tập huấn tại các xã có dự án đã nâng cao kiến thức cho các hộ hội viên nông dân nhằm ứng dụng các tiến bộ, kỹ thuật mới vào sản xuất qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án các cấp Hội trong tỉnh đã trực tiếp và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 4.170 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 314.940 lượt hội viên nông dân, tổ chức trình diễn mô hình, hội thảo đầu bờ được 618 cuộc với 40.290 lượt hội viên nông dân tham gia; tổ chức được 620 lớp dạy nghề cho 18.600 lượt lao động nông thôn; 345 cuộc tham quan các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả ở trong và ngoài tỉnh cho hàng chục ngàn lượt thành viên mô hình kinh tế tập thể. Ký kết với Công ty, đơn vị, doanh nghiệp triển khai ứng dụng các sản phẩm sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản. Phối hợp với các Công ty, doanh nghiệp cung ứng được trên 57.600 tấn phân bón chuyên dùng theo hình thức trả chậm cho hội viên nông dân trị giá trên 300 tỷ đồng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – UVBCH Trung ương Đảng, Phó ban Dân vận Trung Ương đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp hội, các ngành, cán bộ, đảng viên, , hội viên và nhân dân về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thực hiện đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tưởng chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ  ngày 10/5/2011 TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp các ngành cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng bộ phận các cấp, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện các phong trào, làm tốt công tác tham mưu trong chỉ đạo phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tạo nguồn lực hỗ trợ cho hội viên nông dân phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả; tích cực tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, chủ động tham gia chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản, phát triển đời sống nông dân; UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ nông dân giao Hội Nông dân chủ trì xây dựng dự án hỗ trợ nông dân, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xây dựng nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hợp tác xã, tổ hợp tác; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động liên kết theo chuỗi giá trị, tìm đầu ra cho các sản phẩm của tỉnh.

Dịp này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 23 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”.

Hoàng Hằng

Lượt xem: 9

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân