Bạn đang ở đây

Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cán bộ hội nông dân cơ sở năm 2021 của Hội Nông dân huyện Yên Mỹ

(12.04.2021)
(Website HNDHY) - Sáng ngày 01/4/2021, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ hội nông dân cơ sở” năm 2021.
Dự và chỉ đạo khai giảng lớp bồi dưỡng có đồng chí Phạm Thanh Bình – PCT HND tỉnh Hưng Yên; các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện, Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Tham gia lớp bồi dưỡng có 90 đồng chí học viên là phó Chủ tịch,UV BCH, UV BTV, chi hội trưởng chi hội nông dân của 17 xã, thị trấn trong toàn huyện. Theo kế hoạch và lịch học tập, lớp học diễn ra trong thời gian 5 ngày. Các học viên được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề: Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền về công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Bồi dưỡng một số nghiệp vụ công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh nhiệm kỳ 2018-2023; Bồi dưỡng một số nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Hội các cấp; Bồi dưỡng kiến thức quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp cơ sở; Hướng dẫn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, thành lập Hợp tác xã, tổ hợp tác, triển khai mô hình, dịch vụ hỗ trợ hội viên nông dân; Chuyên đề về tổ chức Hội tham gia giám sát, phản biện xã hội và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn của địa phương theo Quyết định số 217 – QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Chuyên đề Hội Nông dân Việt Nam với công tác hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo (theo tinh thần Quyết định 81/2014/QĐ- TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ); Chuyên đề Tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 05 về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban tổ chức lớp học đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học; lĩnh hội hiệu quả kiến thức được các giảng viên truyền đạt để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội, vận dụng vào thực tiễn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh làm trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Người viết tin bài Vũ Thị Minh Tiến
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân