Bạn đang ở đây

Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW "Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới"

(15.01.2020)
Số hiệu: 
Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW
Phân loại: 
Văn bản trung ương Hội
Ngày ban hành: 
15/01/2020
File văn bản: 

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân