Bạn đang ở đây

Nhãn lồng Hưng Yên được xây dựng chỉ dẫn địa lý

(09.05.2017)

(Website HNDHY) - Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu dự án Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. Dự án do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thực hiện từ năm 2016.

Dự án đã xây dựng được cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng của tỉnh với các đặc điểm về hình thái và chất lượng nhãn lồng Hưng Yên.

Hầu hết các chỉ tiêu hình thái quả gồm: Trọng lượng, chiều cao, đường kính, độ dày cùi...đều có giá trị lớn hơn khi so sánh với các giống nhãn ở Hà Nội, Bắc Giang và Sơn La. 

Dự án đã xác định được bản đồ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. Để phù hợp với sản xuất và phát triển nhãn lồng, dự án đề nghị đưa vào xây dựng chỉ dẫn địa lý là 3.500 ha. 

Cùng với  việc đề xuất vùng chỉ dẫn địa lý nhãn lồng Hưng Yên, dự án cũng đã  xây dựng được hệ thống nhận diện (tem, nhãn, bao bì sản phẩm) và các phương tiện quảng bá sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên;  xây dựng hệ thống các văn bản làm cơ sở cho việc quản lý.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu kín xếp loại dự án đạt kết quả xuất sắc.

 

Theo hungyentv.vn

Lượt xem: 7

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân