Bạn đang ở đây

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ công tác Hội và phong trào nông dân

(12.10.2021)
(Website HNDHY) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra, đặc biệt là công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân. Đây là tiền đề quan trọng để các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ.
Trong công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới hướng mạnh về cơ sở với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích của hội viên nông dân tập trung vào các lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống, sản xuất của hội viên, nông dân như: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; triển khai chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, khai thác tiềm năng, lợi thế về nguồn vốn, đất đai, lao động; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức được 8.893 buổi tuyên truyền cho trên 933.723 lượt hội viên, nông dân, gắn nội dung tuyên truyền với các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, ngày truyền thống của Hội thông qua các hội thi, tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt tổ, hội... góp phần nâng cao nhận thức, giúp hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, từ đó động viên nông dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ của hội viên tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào trọng tâm của Hội Nông dân các cấp, hàng năm, có 74.630 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 85,4% số hộ đăng ký.. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu. Thông qua phong trào, tổ chức Hội nông dân từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển, từ năm 2018 đến nay đã phối hợp giúp đỡ hỗ trợ các hộ khó khăn hơn 15,5 tỷ đồng, 20.702 ngày công, từ đó giúp cho 2.937 hộ nông dân thoát nghèo; vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với số tiền hơn 119 tỷ đồng, hiến 58.541 m2 đất...chung sức cùng các cấp, ngành, địa phương xây dựng nông thôn mới. Vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền đánh giá cao, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp mới được 10.222 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 212.771 hội viên, nông dân. Để giúp hội viên nông dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã giao chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tăng cường tham mưu, vận động nguồn vốn Ngân sách và vận động hội viên nông dân tiết kiệm xây dựng nguồn vốn cho Quỹ HTND các cấp trong tỉnh. Tính đến ngày 30/6/2021 tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hưng Yên quản lý đạt 83 tỷ 264,6 triệu đồng tăng 15 tỷ 410 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; Tiếp tục phối hợp với các Ngân hàng cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống: tổng dư nợ nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh 2.098.046,5 triệu đồng với 288 tổ và 9.114 thành viên; Ngân hàng Chính sách xã hội có số dư là 1.012.605 triệu đồng với 935 tổ và 24.436 thành viên. Năm 2021, Ban Thường vụ Hội nông dân Tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phố Hiến về “Thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn” theo Nghị định 55/2015/NĐ - CP, nghị định 116/2018/ NĐ - CP của Thủ tướng Chính phủ nhằm giúp hội viên, nông dân tiếp cận thêm các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp hội đã trực tiếp và phối hợp với các ban, ngành tổ chức được 60 lớp dạy nghề cho 2.211 hội viên nông dân; Cung ứng được trên 4.264 tấn phân bón các loại; 103,5 tấn giống; 2.095 tấn thuốc BVTV; 65 tấn thức ăn chăn nuôi. Phối hợp tổ chức được 1.286 buổi tập huấn chuyển khoa học kỹ thuật cho 115.238 hội viên. Xây dựng 03 mô hình tập huấn chuyển giao KHKT mới cho hội viên, nông dân. Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tập huấn “Phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử” cho trên 100 đại biểu; tổ chức Hội nghị “Phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế” cho trên 200 hội viên, chi hội nghề nghiệp nông dân của huyện Tiên Lữ. Đồng thời, hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm tại 26 mô hình điểm chuỗi quầy hàng Nông dân tin dùng, các hội chợ quảng bá, xúc tiến thương mại, các điểm bán hàng lưu động tiêu thụ được trên 116,5 tấn nông sản các loại trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19. Bên cạnh đó, hướng dẫn xây dựng mới được 29 hợp tác xã; 45 tổ hợp tác; 22 chi hội nghề nghiệp; 48 tổ hội nghề nghiệp. Tính đến nay các cấp Hội đã tư vấn, hướng dẫn, thành lập được 66 hợp tác xã; 61 tổ hợp tác; 39 chi hội nghề nghiệp; 92 tổ hội nghề nghiệp; Hội Nông dân tỉnh tổ chức 08 lớp tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể cho 410 cán bộ, hội viên nông dân. Củng cố và duy trì hoạt động của 89 CLB nông dân với pháp luật; tổ chức 240 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 10.203 lượt cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức các buổi sinh hoạt tại những cơ sở có điểm nóng để nắm bắt tình hình phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền vận động Hội viên, nông dân không vi phạm pháp luật thực hiện quyền nghĩa của công dân tại các huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cừ; phối hợp Ban an toàn giao thông tỉnh mở 05 lớp tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho hơn 400 lượt nguời tham tham dự tại huyện Văn Giang, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào và TP Hưng Yên những nơi có điểm nóng về giao thông; phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và phòng tư pháp của mở 10 lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân cho 120 đại biểu. Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được các cấp Hội quan tâm thực hiện và có nhiều đổi mới. Hội nông dân các cấp đã tăng cường quán triệt những chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức và cán bộ; xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng, chú trọng tới đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Đồng thời tích cực bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ Hội với Đảng, sau Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đã có 124/154 (80,5%) Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở; 22/155 (14,19%) Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở tham gia cấp uỷ.10/10 đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Hội Nông dân cấp huyện tham gia cấp ủy; 02/10 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân cấp huyện được bầu là Ủy viên Ban Thường vụ và luân chuyển sang làm Trưởng ban Dân vận Thị ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện. Cùng với công tác cán bộ, các cấp Hội còn tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân, thông qua việc tiếp tục thực hiện Kết luận 61 - KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn tiếp theo. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Quyết định số 217 - QĐ/TW và Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị; chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn…Thông qua giám sát đã kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; thường xuyên tổng hợp, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của nông dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nông dân để giải quyết khó khăn ngay từ cơ sở. Qua đó, từng bước nâng cao vị trí, vai trò của Hội Nông dân các cấp trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên nhân dân đồng tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Công tác phát triển Đảng được các cấp Hội quan tâm, trong nửa nhiệm kỳ qua, đã có 1.391 hội viên nông dân tiêu biểu vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp sẽ tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành đạt và vượt những chỉ tiêu Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt phương thức tiếp cận với người nông dân; tuyên truyền, vận động thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời kiện toàn những nơi thiếu và thay thế những cán bộ yếu, không đủ năng lực công tác, thiếu nhiệt tình với công tác Hội và phong trào nông dân. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại tổ chức chi hội, cơ sở Hội theo hướng dẫn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tập hợp nông dân tham gia tổ chức Hội gắn với nâng cao chất lượng hội viên, đảm bảo hài hòa quyền lợi và trách nhiệm của hội viên nông dân. Thường xuyên đổi mới, nâng cao nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội theo hướng sát với quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; mở rộng các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân; kết hợp tuyên truyền với xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tăng cường sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân để tháo gỡ những khó khăn, phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền và hội cấp trên. Tiếp tục có nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19… Lưu Tuấn Tú UVBTV - Trưởng ban Xây dựng Hội
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân