Bạn đang ở đây

Thêm 12 xã ở Hưng Yên cán đích NTM

(14.08.2017)

(Website HNDHY) - Nhờ có sự chỉ đạo sát sao kịp thời của các cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên, sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, mà 6 tháng đầu năm 2017, địa phương này đã có thêm 12 xã cán đích NTM.

Nâng số xã hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia xây dựng NTM trong toàn tỉnh lên 72/145 xã. Kế hoạch cho cả năm 2017, tỉnh sẽ có thêm 20-30 xã về đích NTM.

Hưng Yên đã hoàn thành được 2.494/2.755 tiêu chí NTM. Bình quân đạt 17,2/19 tiêu chí, tăng 0,8 tiêu chí so với cuối năm 2016. Các huyện có số tiêu chí bình quân đạt cao nhất là: Mỹ Hào 18/19 tiêu chí. Văn Giang, Văn Lâm, TP Hưng Yên mỗi huyện đạt 17,7/19 tiêu chí... Thấp nhất, huyện Tiên Lữ cũng được 16,4/19 tiêu chí.

Nét mới trong xây dựng NTM ở Hưng Yên từ đầu năm đến nay là: Các hoạt động xây dựng NTM đi vào nề nếp. Một số huyện đã thành lập được văn phòng điều phối NTM. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các phòng ban, đơn vị đã chặt chẽ hiệu quả hơn. Các khó khăn vướng mắc ở địa phương, cơ sở đều được tháo gỡ kịp thời thấu đáo.

Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung qui hoạch NTM được thực hiện thường xuyên liên tục, đúng qui định và phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh. Quyền làm chủ và trách nhiệm của người dân được tôn trọng và phát huy. Việc tổng kết rút kinh nghiệm và tham quan học tập mô hình thực tiễn được coi trọng.

Các tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm; Quốc phòng và an ninh; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật được đánh giá ở tầm mức cao hơn. Công tác giải ngân kinh phí cho xây dựng NTM đã được làm sớm. Vì vậy, tiến độ và chất lượng xây dựng NTM đã được nâng cao rõ rệt.

Trong công tác hỗ trợ vốn và huy động nguồn lực đầu tư: 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã đầu tư cho xây dựng NTM khoảng 2.145 tỷ đồng. Trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư chiếm gần 30%, còn lại là vốn ngân sách nhà nước các cấp và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án.

 Đến ngày 30/6/2017, tổng dư nợ cho vay ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn là 19.244 tỷ đồng (chiếm 41,9% dư nợ trên địa bàn), đã giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Đặc biệt, trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”; “Cả nước chung tay xây dựng NTM”, Bộ chỉ huy Quân sự Hưng Yên đã xây dựng và bàn giao cho các địa phương 6 nhà tình nghĩa, 6 trường mầm non và nhà văn hoá

 

Theo hungyen.org.vn

Lượt xem: 6

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân