Bạn đang ở đây

Tiểu sử tóm tắt 89 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

(22.05.2021)
Phân loại: 
Văn bản hội nông dân tỉnh
Ngày ban hành: 
22/05/2021
Trích yếu: 
"89 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026"
File văn bản: 

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân