Bạn đang ở đây

Nhóm giống hoa lily trồng phổ biến

(23.10.2017)

(Website HNDHY) - Những năm gần đây các nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển hoa, cây cảnh (Viện Nghiên cứu Rau quả) đã chọn lọc thành công nhiều giống hoa lily cho sản xuất đại trà.

1. Giống Sorbonne: Thuộc nhóm Oriental (lily thơm). Giống có thời gian sinh trưởng 95 - 100 ngày. Chiều cao cây hoa 95 - 100cm. Số hoa trung bình/cây: 2 - 9 (tùy theo độ lớn của củ giống). Màu sắc hoa: Hồng viền trắng. Kiểu dáng hoa trên cây: Hướng lên. Kích thước bông hoa: 20 - 21cm. Độ bền hoa cắt cành: 9 - 10 ngày. Hương thơm ngát. Mức độ bị cháy lá: Nhẹ.

Thời vụ trồng (theo âm lịch): Đồng bằng sông Hồng 15 - 25/9. Miền núi phía Bắc 25/8 - 5/9. Khu vực Bắc Trung bộ 26 - 30/9.

2. Giống Lake Carey: Thuộc nhóm Oriental (lily thơm). Giống có thời gian sinh trưởng: 110 - 115 ngày. Chiều cao cây hoa: 85 - 95cm. Số hoa trung bình/cây: 4 - 9 (tùy theo độ lớn của củ giống). Màu sắc hoa: Hồng đậm. Kiểu dáng hoa trên cành: Hướng lên. Kích thước bông hoa: 22 – 23cm. Độ bền hoa cắt cành: 10 - 11 ngày. Hương thơm ngát. Mức độ bị cháy lá: Không.

Thời vụ trồng (theo âm lịch): Đồng bằng sông Hồng 15 - 25/9. Miền núi phía Bắc 25/8 - 5/9. Khu vực Bắc Trung bộ 26 - 30/9.

3. Giống La Mancha: Thuộc nhóm Oriental (lily thơm). Giống có thời gian sinh trưởng 95 - 100 ngày. Chiều cao cây hoa 90 - 100cm. Số hoa trung bình/cây 4 - 8 (tùy theo độ lớn của củ giống). Màu sắc hoa: Hồng đỏ viền trắng. Kiểu dáng hoa trên cây: Hướng lên. Kích thước bông hoa: 17,5 – 18,5cm. Độ bền hoa cắt cành: 11 - 14 ngày. Hương thơm ngát. Mức độ bị cháy lá: Nhẹ.

Thời vụ trồng (theo âm lịch): Đồng bằng sông Hồng 15 - 25/9. Miền núi phía Bắc 25/8 - 5/9. Khu vực Bắc Trung bộ 26 - 30/9.

4. Giống Lesotho: Thuộc nhóm OT Hybrid (lily thơm). Giống có thời gian sinh trưởng 90 - 95 ngày. Chiều cao cây hoa 110 - 120cm. Số hoa trung bình/cây: 3 - 7 (tùy theo độ lớn của củ giống). Màu sắc hoa: Vàng. Kiểu dáng hoa trên cây: Quay ngang. Kích thước bông hoa: 18 - 19cm. Độ bền hoa cắt cành: 7 - 8 ngày. Hương thơm ngát. Mức độ bị cháy lá lá: Không.

Thời vụ trồng (theo âm lịch): Đồng bằng sông Hồng 25/9 - 5/10. Miền núi phía Bắc 5 -10/9. Khu vực Bắc Trung bộ 5 - 10/10.

5. Giống Yelloween: Thuộc nhóm OT Hybrid (lily thơm). Giống có thời gian sinh trưởng 85 - 90 ngày. Chiều cao cây hoa 130 - 140cm. Số hoa trung bình/cây: 4 - 9 (tùy theo độ lớn của củ giống). Màu sắc hoa: Vàng. Kiểu dáng hoa trên cây: Hướng lên. Kích thước bông hoa: 16 - 17 cm. Độ bền hoa cắt cành: 7 - 8 ngày. Hương thơm ngát. Mức độ bị cháy lá: Không.

Thời vụ trồng (theo âm lịch): Đồng bằng sông Hồng 25/9 - 5/10. Miền núi phía Bắc 5 - 10/9. Khu vực Bắc Trung bộ 5 - 10/10.

6. Giống Pavia: Thuộc nhóm LA Hybrid (lily không thơm). Giống có thời gian sinh trưởng: 70 - 80 ngày. Chiều cao cây hoa: 120 - 130cm. Số hoa trung bình/cây: 5 - 9 (tùy theo độ lớn của củ giống). Màu sắc hoa: Vàng. Kiểu dáng hoa trên cây: Hướng lên. Kích thước bông hoa: 12 - 13cm. Độ bền hoa cắt: 9 - 10 ngày. Mức độ bị cháy lá: Không.

Thời vụ trồng (theo âm lịch): Đồng bằng sông Hồng 5 - 10/10. Miền núi phía Bắc 10 -15/9. Khu vực Bắc Trung bộ 10 - 15/10.

7. Giống Tresor: Thuộc nhóm Asiatic (lily không thơm). Giống có thời gian sinh trưởng 60 - 70 ngày. Chiều cao cây hoa 100 - 110cm. Số hoa trung bình/cây: 3 - 9 (tùy theo độ lớn của củ giống). Hoa màu cam. Kiểu dáng hoa trên cây: Hướng lên. Kích thước bông hoa: 8 - 9cm. Độ bền hoa cắt cành: 7 - 8 ngày. Mức độ bị cháy lá: Không.

Thời vụ trồng (theo âm lịch): Đồng bằng sông Hồng 8 - 12/10. Miền núi phía Bắc 10 -15/9. Khu vực Bắc Trung bộ 10 - 15/10.

Khuyến cáo nhà vườn cần căn cứ thị hiếu người tiêu dùng hoa lily trong khu vực để chọn mua giống lily ươm trồng phù hợp. Nên mua củ giống kích thước lớn để có nhiều nụ hoa trên cây, tăng giá trị thẩm mỹ và giá trị kinh tế.

 

Theo NNVN

Lượt xem: 4

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân