Bạn đang ở đây

Công tác Hội và phong trào nông dân huyện Kim Động một năm nhìn lại.

(28.11.2017)

(Website HNDHY) - Ngày 28/11/2017 Hội Nông dân huyện Kim Động đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Việt – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Năm 2017, công tác Hội và phong trào nông dân huyện Kim Động tiếp tục được duy trì và có bước phát triển mới. Các cấp Hội và hội viên nông dân đã bám sát các chương trình công tác, các phong trào thi đua và sự chỉ đạo của Hội cấp trên, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở.Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết về chính sách, pháp luật cho hội viên nông dân. Hội Nông dân các cấp trong huyện phối hợp tổ chức được 65 buổi tuyên truyền cho trên 20.800 hội viên nông dân tham dự, phối hợp với sở công thương tổ chức 01 lớp tập huấn cho 85 đồng chí là cán bộ hội nông dân các cấp trong huyện tham dự nội dung tập huấn về nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được 28 buổi với  8.400 lượt hội viên nông dân tham dự.

Năm 2017 kết nạp được 250 hội viên, Đến nay toàn huyện có 28.745 hội viên, hội viên so với hộ nông nghiệp đạt tỷ lệ 93%, hội viên là đảng viên 3.155 hội viên, hội viên là tôn giáo 1.102 hội viên. Hội Nông dân các cơ sở thực hiện tốt chế độ sinh hoạt tại các chi hội đảm bảo đúng chất lượng, đúng quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Đến nay,  toàn huyện đã tổ chức hội nghị chi hội cho 110/110 chi hội và bầu chức danh chi hội trưởng, chi hội phó, qua nắm bắt các chi hội diễn ra đúng như kế hoạch, chỉ đạo của Hội Nông dân huyện.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thành lập chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp xuống Hội Nông dân các cơ sở trong huyện và chỉ đạo Hội Nông dân xã Phạm Ngũ Lão làm điểm thành lập chi hội nghề nghiệp chăn nuôi có 32 hội viên tham gia và dự kiến thành lập 01 tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả tại xã Song Mai. Nhằm mục đích tạo sự đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân cùng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho hội viên.

Toàn huyện có tổng quỹ của Hội Nông dân xã, thị trấn 1 tỷ 137 triệu đồng tăng so với năm 2016 là: 10 triệu 175 nghìn đồng; Quỹ chi hội có 110/110 chi có quỹ bằng 2 tỷ 519 triệu đồng tăng so với năm 2016 là 102 triệu 368 nghìn đồng: các xã có quỹ tăng là TT Lương Bằng, Phạm Ngũ Lão, Hiệp Cường, Chính Nghĩa...Đến nay Quỹ Hỗ trợ nông dân trong toàn huyện đạt 766 triệu 240 nghìn đồng trong đó quỹ cấp huyện là 402 triệu đồng tăng so với năm 2016 là 250 triệu đồng; Quỹ hỗ trợ nông dân cấp xã, TT là 364 triệu 240 nghìn đồng. Quỹ HTND nguồn Trung ương là: 2 Tỷ đồng (cho 30 hộ vay) tăng 1 tỷ từ nguồn quỹ HTND Trung ương cho dự án chăn nuôi vịt sinh sản tại xã Phạm Ngũ Lão. Quỹ HTND nguồn của tỉnh là: 4.700 triệu đồng (cho 100 hộ vay). Được sự quan tâm của Ban Điều hành quỹ HTND tỉnh; Ban Điều hành quỹ HTND huyện xây dựng dự án “chăn nuôi lợn nái sinh sản” tại xã Vũ Xá nguồn quỹ HTND của tỉnh với số tiền là 500 triệu cho 10 hộ vay. Trong tháng 4 n¨m 2017 Ban Điều hành Quỹ HTND huyện đã xây dựng dự án Chăn nuôi lợn thương phẩm” với số tiền là 250 triệu nguồn quỹ HTND huyện cho 5 hộ vay tại Thị trấn Lương Bằng. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân huyện ký với Ngân hàng chính sách xã hội ký ủy thác cho hội viên vay vốn được 72 tỷ 345.000đ cho 2.545  hộ vay được quản lý ở 106 tổ. Phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho vay vốn tại 7 xã, thị trấn tạo điều kiện cho nông dân có vốn sản xuất. Đến nay toàn huyện đã phát triển nguồn vốn là 215 tỷ 137 nghìn đồng với 38 tổ quản lý và cho 1.823 hộ vay.

Trong năm Hội Nông dân huyện phối hợp với phòng Nông nghiệp, Trung tâm dạy nghề Hội Nông dân tỉnh mở 04 lớp dạy nghề miễn phí về trồng và chăm sóc cây dưa chuột và kỹ thuật trồng rau an toàn, thêu ren mây giang đan, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa và các loại cây rau màu cho 140 lượt hội viên nông dân tham dự tại 04 xã Hùng An, Vũ Xá, Ngọc Thanh, Nhân La. Phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện xây 02 mô hình cá chép V1 cho 02 hộ tham gia với diện tích là 4ha tại thôn trúc cầu – xã Nghĩa Dân; mô hình trồng Ngô lai HN88 cho 70 hộ với diện tích là 4ha tại xã Mai Động. 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong công tác hội. Toàn huyện cú 7.600 hộ  đăng ký là hộ SXKD giỏi 4 cấp. Qua bình xét có 6.000 hộ đạt hộ SXKD 4 cấp: Trong đó hộ đạt cấp xã là: 4.248 hộ, đạt cấp huyện 1.318, đạt cấp tỉnh 385 hộ, cấp trung ương 76 hộ. Phong trào nông dân giúp nhau trong sản xuất đời sống có 107 hộ giúp cho 48 hộ với số tiền là 78.500.000đ. Ngoài ra các hộ còn giúp nhau về cây giống, con giống được 12.250 cây giống và kỹ thuật trồng và chăm sóc, giúp được 45 ngày công lao động cho hộ nghèo và hộ có công với cách mạng. Trong năm  Hội phối hợp với phòng nông nghiệp, Trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y, Công ty phân bón Ninh Bình; Công ty phân bón Tiến Nông tổ chức được 85 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 12.750 lượt hội viên nông dân tham dự, Hội Nông dân huyện chỉ đạo cơ sở hội phối hợp với công ty phân bón Ninh Bình và công ty phân bón Tiến Nông mua phân bón NPK chuyên dùng cho lúa theo hình thức trả chậm được 250 tấn hỗ trợ cho hội viên nông dân phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện tổ chức đi thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình trồng rau an toàn tại phường Lĩnh Nam, Quân Hoàng Mai và mô hình trồng rau hữu cơ tại Quận Thanh Xuân - huyện Sóc Sơn -  Hà Nội. Qua buổi thăm quan Ban thường vụ HND huyện và Đảng ủy – UBND xã Hùng An dự kiến xây dựng kế hoạch chỉ đạo HND xã tổ chức triển khai trồng mô hình rau an toàn cho hội viên nông dân. Đồng thời, chỉ đạo BCH Hội Nông dân xã Vũ Xá, HND xã Mai Động phối hợp với Công ty TNHH Toàn Lộc chuyên thu mua nông sản tại Hà Nội tổ chức trồng  bí  ruột đỏ với diện tích 3,5ha để lấy tiền gây quỹ.

Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới Hội Nông dân huyện tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia đóng góp ủng hộ tiền, công lao động xây dựng đường giao thông thôn xóm, đường giao thông nội đồng, tính đến nay toàn huyện đã đạt được 265 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 16,56 tiêu chí, trong đó 5 xã đạt 19/19 tiêu chí 01 xã đạt 18/19 tiêu chí 06 đạt 16/19 tiêu chí 02 xã đạt 15/19 tiêu chí 02 xã đạt 13/19 tiêu chí. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc huyện triển khai Cuộc vận động; tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền, tập huấn tới cán bộ hội viên nông dân các xã, thị trấn tham dự có 85 đồng chí, nội dung tập huấn phát động hội viên nông dân ủng hộ đóng góp xây dựng và sửa chữa nhà cho hội viên nông nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Việt – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội nông dân  huyện Kim Động đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí cũng lưu ý các cấp Hội Nông dân trong huyện cần chú trọng nâng cao các hoạt động trọng tâm trong năm 2017. Cần chú trọng việc tổ chức, hướng dẫn nông dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh phù hợp; Chú ý đến việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế nông thôn theo hướng phát triển toàn diện, khai thác triệt để tiềm năng và thế mạnh của  địa phương, nhằm tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân.

 

 Nguyễn Thị Hiền

Lượt xem: 52

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân