Bạn đang ở đây

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tiền Phong lần thứ 28 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(03.01.2018)

(Website HNDHY) - Trong hai ngày 2 và 3/1/2018 tại Hội trường UBND xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, Hội Nông dân xã Tiền Phong đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tiền Phong lần thứ 28 nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là cơ sở Hội được Hội Nông dân huyện Ân Thi chọn để tổ chức Đại hội điểm. Dự và chỉ đạo Đại Hội có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương - UVBCH Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Lê Huy - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy Ân Thi.

Với 84 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 hội viên nông dân trong toàn xã. Ðại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Tiền Phong với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế", Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2012 - 2017; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; tham gia ý kiến bổ sung vào báo cáo chính trị của Đại hội Hội Nông dân huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2018 - 2023 .

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và Hội Nông dân huyện Ân Thi,  công tác tuyên truyền của Hội Nông dân xã Tiền Phong đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả nhất định. Phối hợp tổ chức được hơn 40 buổi tuyên truyền cho hơn 3000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự, nội dung chủ yếu tuyên truyền về các chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về nhiệm vụ 3 trọng tâm...Các hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân. Tích cực triển khai các phong trào thi đua xây dựng “tổ chức cơ sở hội, chi hội vững mạnh”, tập trung nâng cao chất lượng hội viên. Trong 5 năm qua đã kết nạp được 245 hội viên nâng tổng số hội viên toàn xã là 1764 hội viên. Đến nay, toàn xã có 6/6 chi hội xây dựng được quỹ với tổng số tiền là 37,5 triệu đồng. Hàng năm Hội Nông dân xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức được 40 lớp cho 3800 lượt hội viên nông dân tham dự; số hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 60,5 % so với hộ có hội viên. Tiêu biểu như hộ ông Tạ Văn Thắng hội viên chi hội 4, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiệp, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hằng...Từ kết quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần đẩy mạnh nông nghiệp phát triển nhanh; từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như: trồng rau an toàn, mô hình cải tạo chiết ghép nhãn chất lượng cao, mô hình chăn nuôi gà thịt... Đến nay, tổng dư nợ vốn vay của NHCSXH 4.070.650.000 đồng cho 183 hộ vay tăng  1.347.250.000 đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tổng dư nợ từ nhân hàng NN &PTNT là 15 tỷ 894,7 triệu đồng cho 108 hộ vay. Cung ứng hơn 100 tấn phân bón trả chậm cho nông dân phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 13 ủy viên, bầu ông Phan Văn Đàm tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã, ông Hoàng Văn Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã; bầu  bầu 08 đại biểu đi dự đại hội Hội Nông dân huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kết thúc Hội nghị, Hội Nông dân huyện Ân Thi đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai quán triệt một số nội dung cần chú ý khi tổ chức Đại hội đối với các đơn vị còn lại trong toàn huyện.

Hoàng Hằng

Lượt xem: 60

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân