Bạn đang ở đây

Hiệu quả hoạt động của chi hội thôn Thịnh Vạn

(06.11.2017)

(Website HNDHY) - Chi hội nông dân thôn Thịnh Vạn có tổng số 248 hội viên sinh hoạt ở 04 tổ hội. Hàng năm chi hội kết nạp được thêm từ 20 đến 25 hội viên tham gia. Việc thu nộp hội phí được  tiến hành theo từng quý đến từng hội viên. Nói về công tác hội và phong trào nông dân của chi hội ông  Vũ Đăng Thưởng  - chi hội trưởng cho biết: 

Hàng tháng, hàng quý chi hội vẫn họp sinh hoạt với hội viên, ngoài những nội dung đánh giá các công việc đã triển khai của kỳ trước đồng chí chi hội trưởng triển khai một số công việc trước mắt của xã, của huyện về công tác hội đến từng hội viên, lắng nghe ý kiến phản hồi của hội viên, qua đó tập hợp, trả lời hoặc chuyển ý kiến lên hội cấp trên xem xét, giải quyết. Việc tổ chức họp chi hội được tiến hành một cách thường xuyên và được ghi chép đầy đủ vào sổ nghị quyết của chi hội.

Hoạt động ủy thác của các tổ vay vốn NHCSXH của chi hội rất hiệu quả, với 01  tổ tiết kiệm đến nay dư nợ của chi hội là 460 triệu đồng với 25 hộ được vay, các hội viên nông dân đã sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Đến nay chưa có trường hợp nào nợ đọng vốn. Ngoài nguồn vốn Ngân hàng CSXH, vừa qua chi hội còn được quỹ HTND của TW cho vay 06 hộ, với số tiền là 250 triệu đồng. Công tác xây dựng quỹ chi hội đến nay đạt cao nhất huyện với tổng số tiền đạt 86 triệu đồng, bình quân đạt 350.000 đồng/ hội viên.

Chi hội đã xây dựng được quy chế chi tiêu của quỹ chi hội, trong đó mỗi hội viên tham  gia hội đóng góp xây dựng 400.000 đồng ủng hộ quỹ. Với số tiền quỹ chi hội như vậy BCH chi hội đã họp bình xét cho một số hội viên nghèo vay để có thêm vốn sản xuất, kinh doanh với lãi xuất 0,7% / năm để tạo điều kiện giúp hội viên nghèo vượt khó. Số tiền lãi có được chi hội sử dụng vào việc sinh hoạt, họp, tặng quà, thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, hiếu hỷ.

Xác định hội cơ sở có vững mạnh thì chi hội phải mạnh toàn diện lên trong thời gian qua chi hội thôn Thịnh Vạn luôn phát huy được vay trò, sức mạnh đoàn kết của hội viên nông dân; luôn làm chỗ dựa vững vàng, tin cậy của hội viên trong chi hội, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân của thôn Thịnh Vạn nói riêng cũng như nông dân trong xã Minh Đức nói chung.

 

Đào Quang Tuấn - Phó chủ tịch Hội Nông dân Mỹ Hào

Lượt xem: 10

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân