Bạn đang ở đây

Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả tại huyện Kim Động

(21.03.2017)

(Website HNDHY) - Đồng Thanh là một xã cách trung tâm huyện  Kim Động 5 Km toàn xã có 6.400 nhân khẩu, 1.923 hộ nông nghiệp, người dân nơi đây nguồn thu nhập chính chủ yếu bằng sản xuất và chăn nuôi, như những năm trước đây sản xuất nông nghiệp chủ yếu là 2 vụ lúa và trồng một số cây như cây lạc, cây ngô, cây đỗ mỗi sào cho thu nhập từ 1.500.000đ đến 2 triệu đồng/ năm  chính vì vậy đời sống của nông dân còn gặp nhiều khó khăn.tỷ lê. hộ nghèo khá cao, tỷ lệ hộ khá, hộ giầu thấp. 

Đứng trước tình hình trên ban chấp hành Đảng ủy, UBND xã họp bàn và ra nghị quyết quy hoạch một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả, chuyển sang trồng một số cây ăn quả và chỉ đạo các đoàn thể vào cuộc trong đó có Hội nông dân là vai trò chủ đạo trong công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi bước đầu đã có một số nông dân gương mẫu mạnh dạn đầu tư chuyển diện tích cây trồng có giá trị thấp sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao điển hình như anh Vũ Văn Luận ủy viên ban chấp hành Hội nông dân xã Đồng Thanh năm 1984 anh lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc đến năm 1987 hết nghĩa vụ quân sự anh trở về quê hương anh tham gia vào Ban chấp hành Hội nông dân xã lúc đó hoàn cảnh kinh tế gia đình anh vô cùng khó khăn anh luôn chăn trở và suy nghĩ làm thế nào đẻ có nguồn thu nhâp ổn định, thoát khỏi cảnh  nghèo và làm giầu ngay trên mảnh đất quê hương, với diện tích đất của gia đình anh là 1 mẫu 5 sào  hàng năm vẫn trồng lúa cho thu nhập rất thấp đến năm 2009 anh cùng một số hội viên nông dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ăn quả như trồng cây cam vinh, cam đường canh, bưởi diễn, nhãn đây là một số cây trồng chủ đạo của xã, bước đầu chuyển sang trồng một số cây ăn quả anh gặp không ít khó khăn về cây giống, kỹ thuật trồng và cách chăm sóc, với bản chất cần cù chịu khó anh tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin nghiên cứu chất đất,các loại phân bón loại nào phù hợp, bón vào thời điểm nào  và học tập kinh nghiệm ở nhiều nơi có những mô hình trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao, đồng thời kết hợp được dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật của Hội nông dân xã tổ chức tập huấn cho hôi viên nông dân  về kỹ thuật chọn cây gống, cách trồng, phương pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả.

Trong quá trình chuyển đổi anh đã gặp không ít khó khăn bên cạnh thành công cũng có cái thất bại, nhưng với lòng quyết tâm của anh là phải đẩy lùi cái nghèo, vươn lên cái giầu và đất đã không phụ lòng anh, Sau 3 năm với tích lũy  kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc mô hình trồng cây ăn quả cuả  anh luôn tươi tốt bước đầu đã cho thu hoạch khá khả quan mỗi sào cho thu nhập từ 25 triệu đến 35 triệu đồng/ năm, từ nguồn tiền thu nhập của mô hình trồng cây ăn quả hàng năm anh đã tích lũy kinh phí mở thêm diện tích trồng cây ăn quả với diện tích là  2  ha đến nay gia đình anh mỗi năm cho thu nhập từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng/ năm nhiều năm liền anh đạt là hộ sản xuát kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp trung ương, giúp đỡ nhiều hộ nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cho các hộ về kinh nghiệm sản xuất, giống cây trồng, kỹ thuật chăm sóc cây

Năm 2010 anh cùng với hội nông dân xã thành lập câu lạc bộ làm vườn đứng ra hội tụ những người cùng sở thích cùng mục đích, cùng nghành nghề lúc đầu câu lạc bộ được thành lập có 10 thành viên tham gia đến nay kết nạp thêm 26 thành viên tham gia  câu lạc bộ được thành lâp đã có hiệu quả trong hoạt động, cùng nhau tìm hiểu thị trường, hỗ trợ về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây , song song với phát triển kinh tế gia đình anh Vũ Văn luận luôn chấp hành các chủ chương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước  và  tham gia công tác xã hội là ủy viên Ban chấp hành hội nông dân xã Đồng thanh, cùng với các đồng chí trong ban cháp hành phát động phong trào cải tạo vườn tạp, phong trào” nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững” tuyên truyền vận động hội viên nông dân chuyển \diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trông cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao đáp ứng nhu cầu của thị trường, nông dân trong xã đã tìm hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế gia đình, chính vì vậy từ hiệu quả  thu nhập của mô hình trồng cây ăn quả  với tổng diện tích đất canh tác của xã là 357,4 ha trong đó diện tích  đã chuyển đổi trồng cây ăn quả hàng năm đều tăng dần là 180 ha, diện tích trồng rau màu là 40 ha có 1350 hộ  nông dân trồng cây ăn quả và qua bình xét hàng năm của Hội nông dân xã mỗi năm có từ 500 đến 600 hộ là hội viên nông dân đạt là hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấ, có nhiều hộ là tấm gương sáng làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng trên năm như anh Nguyễn văn Oai, anh Lương Văn Tươi, Anh Lương Văn Đồng.

Mỗi gia đình có diện tích xấp sĩ 1 ha trồng cây ăn quả  từ  sự năng động trong phát triển sản xuất, chủ động áp dụng các mô hình mới, kinh tế của hội viên nông dân trong xã ngày càng khởi sắc, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 33, 33 triệu  đồng trên năm, số hộ nghèo giảm dần qua các năm  đến nay chỉ còn 2,96% hộ nghèo, số hộ khá , hộ giầu ngày càng tăng, đem lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập ổn định cho người dân được nâng lên, trong đó cây bưởi diễn, cây cam đường canh, cây cam vinh vẫn được là cây trồng thế mạnh của địa phương, găn với nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và giới thiệu sản phẩm sẽ là điều kiện thuận lợi giúp cho nông dân trong xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển diện tích các loại cây ăn quả tạo thành hàng hóa nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân và trở thành cây trồng chính của địa phương.

Có thể khảng định rằng, với những chủ trương của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tạo điều kiện hỗ trợ cho nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra một hướng đi mới cho nông dân , đồng thời  Hội nông dân các cấp trong huyên đã phối hợp với các nghành, các công ty, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách xã hội tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và tạo nguồn vốn cho nông dân có nguồn vốn phát triển sản xuất, và việc chủ động của người dân trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Đồng Thanh huyện Kim Động trong thời gian qua đã  thu hút được nhiều thành quả quan trọng, từng bước đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo  nguồn thu nhập ổn  định, nâng cao đời sống của nhân dân, mở ra nhiều cơ hội để xã nâng cao hiệu quả công tác,  giảm nghèo và làm giầu bền vững góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.     

Đ/C:  Nguyễn Thị Dinh

Chức vụ: HUV -  chủ tịch Hội nông dân huyện Kim Động

Lượt xem: 67

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân