Bạn đang ở đây

Hỗ trợ hơn 1,1 nghìn lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp 100%

(12.06.2017)

(Website HNDHY) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu, kinh phí hỗ trợ lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp năm 2017. 

Theo đó, tổng kinh phí cho hoạt động này là 2,4 tỷ đồng để dạy nghề cho 1.175 lao động. Trong đó, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia là 1,5 tỷ đồng phân bổ cho 11 đơn vị thực hiện việc dạy nghề cho 725 lao động; kinh phí hỗ trợ lao động nông thôn học nghề thuộc ngân sách tỉnh là 900 triệu đồng, dự kiến dạy nghề cho 450 lao động. UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với 3 cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho 450 lao động với các nghề: Lắp ráp điện nước, lắp ráp - sửa chữa điện lạnh, sửa chữa điện dân dụng...

Đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề là những người được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, người thuộc hộ cận nghèo, phụ nữ lao động nông thôn... 

 

Theo baohungyen.vn

Lượt xem: 3

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân