Bạn đang ở đây

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên, kỳ họp thứ 15 khóa VIII (mở rộng)

(04.04.2018)

(Website HNDHY) - Sáng ngày 2/4/2018 tại Hội trường nhà làm việc các đoàn thể tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên, kỳ họp thứ 15 khóa VIII (mở rộng) nhằm thông qua dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phân bổ đại biểu dự Đại Hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Trần Thị Tuyết Hương - UVBCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị đã có 7 ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023. Các ý kiến đã tập trung làm sáng tỏ và xúc tích hơn cho bản báo cáo, đồng thời các đại biểu dự hội nghị cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc phân bổ hợp lý các biểu dự Đại hội.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đồng chí Trần Thị Tuyết Hương - UVBCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung cao độ vào việc chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong thời gian sớm nhất. Đồng thời sau khi kết thúc đại hội cấp cơ sở đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức họp rút kinh nghiệm để Đại hội Hội Nông dân cấp huyện diễn ra đạt kết quả tốt.

Ban Tuyên huấn

Lượt xem: 52

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân