Bạn đang ở đây

Hội nông dân huyện Yên Mỹ tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2017

(01.06.2017)

(Website HNDHY) - Ngày 29/5/2017 đến 02/6/2017 Hội Nông dân huyện Yên Mỹ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Mỹ tổ chức  Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2017cho 70 đồng chí là Phó chủ tịch, ủy viên BTV, Chi hội trưởng Hội Nông dân của 17 xã, thị trấn. Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí  Nguyễn Xuân Quý - Phó bí thư TT HU.

Tại lớp tập huấn học viên được trải qua 9  chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị  ở nước ta hiện nay; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã; Hội Nông dân Việt Nam với công tác hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Hội Nông dân Việt Nam với việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội; Hướng dẫn các văn bản về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; Tuyên truyền, phổ biến ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Học tập, thăm quan các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ Hội nâng cao lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, phương pháp tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Vũ Thị Ngân

PCT HND huyện Yên Mỹ

Lượt xem: 16

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân