Bạn đang ở đây

Phát huy vai trò của Hội trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở Khoái Châu

(17.12.2018)

(Website HNDHY) - Phong trào“Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong ba phong trào thi đua lớn của Hội, phong trào ngày càng được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, bền vững, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua.

Để đẩy mạnh thực hiện phong trào một cách đồng bộ và rộng khắp. Trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân huyện luôn coi trọng công tác tuyên truyền, triển khai, phát động phong trào tới các chi, tổ Hội và hội viên nông dân trong huyện bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp.

Với phương châm phát triển phong trào bền vững cả về quy mô và chất lượng; tích cực vận động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô vừa và nhỏ gắn với thị trường.Tranh thủ sự giúp đỡ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà khoa học..., đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân như: hỗ trợ giống, vốn, vật tư nông nghiệp, chuyển giao KHKT; hỗ trợ các mô hình mới, xây dựng mô hình điểm để nhân rộng và học tập kinh nghiệm; hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giúp nông dân khai thác hiệu quả nguồn lực, tiềm năng đất đai, lao động. 5 năm qua các cấp Hội đã phối hợp và trực tiếp tổ chức 22 lớp dạy nghề, 539 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT cho hơn 43 nghìn lượt hội viên nông dân, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các Công ty cung ứng phân bón, cung ứng trên 5 nghìn tấn phân bón theo hình thức trả chậm. Tín chấp, ủy thác với các ngân hàng giúp nông dân vay vốn đạt gần 150 tỷ đồng; tăng cường vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, giúp hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Để đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả của phong trào trong tình hình mới, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Hội Nông dân huyện đã xây dựng Đề án “HND huyện Khoái Châu với các giải pháp thúc đẩy Chương trình sản xuất hàng hóa chất lượng cao của huyện giai đoạn 2011 – 2015”, lựa chọn 88 mô hình trồng nhãn tiêu biểu, thâm canh cam, bưởi Diễn, chuối đạt hiệu quả kinh tế cao để có giải pháp hỗ trợ và nhân rộng; phối hợp, chỉ đạo thành lập mới các Tổ hợp tác và HTX như: HTX Nhãn Miền Thiết, HTX kinh doanh và chăn nuôi Gà Đông Tảo, HTX Nông sản Phú Quý... để sản xuất, nâng cao chất lượng và bao tiêu sản phẩm cho hội viên nông dân.

Chỉ đạo các cở sở hội thành lập các Câu lạc bộ, các mô hình điểm trong sản xuất; nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Nông thôn mới như: mô hình trồng Thanh Long ruột đỏ ở xã Đại Hưng; Nhuế Dương; trồng và chế biến cây dược liệu của xã Bình Minh, chăn nuôi gà Đông Tảo ở xã Đông Tảo; trồng Chuối tiêu hồng theo hình thức cấy mô bảo tồn gien ở Tứ Dân, Đại Tập, Tân Châu; trồng Nghệ ở xã Chí Tân, trồng cây có múi ở Tân Dân, Dân Tiến...

Hàng năm, Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, cuối năm tổ chức bình xét; kịp thời tổ chức các hội nghị để biểu dương, khen thưởngcác nông dân SXKD giỏi tiêu biểu. 5 năm qua, có gần 67 nghìn lượt hộ đăng ký, qua bình xét có hơn52 nghìn lượt hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp,  hơn 1.800 hộ thoát nghèo...Phong trào đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo hội viên nông dân, tạo sự gắn kết chặt chẽ trong tổ chức Hội, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, ngày càng phát triển; khuyến khích tinh thần “Tương thân, tương ái” vươn lên thoát nghèo, làm giàu của hội viên nông dân.

So với nhiệm kỳ trước, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi nhiệm kỳ 2013-2018số hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm tăng gấp 2 lần. Nhiều mô hình nông dân SXKD giỏi đã tạo việc làm cho hàng chục, hàng trăm nông dân trong lúc nông nhàn có việc làm ổn định với mức thu nhập từ 4-6 triệu đồng/tháng; đồng thời giúp đỡ vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm để nông dân nghèo vươn lên trong sản xuất, kinh doanh. Đã có hơn 1.200 hộ nông dân nghèo được giúp đỡ với số tiền trên 3 tỷ đồng không tính lãi, hơn 1000 lao động nông thôn được giúp đỡ có việc làm tại chỗ.Từ phong trào, trên địa bàn huyện Khoái Châu đã xuất hiện nhiều hộ nông dân SXKD giỏi tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh như: hộ anh Phạm Năng Thành ở xã Đại Tập, sản xuất và kinh doanh Chuối tiêu hồng; chuối tây, đã 02 lần sản phẩm được tôn vinh là “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc”; được tôn vinh là “Nông dân Việt Nam xuất Việt Nam sắc năm 2014” và được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3; Anh Lê Quang Thắng hộ chăn nuôi Gà Đông Tảo tại xã Đông Tảo được tôn vinh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc” và sản phẩm Gà Đông Tảo 4 lần được tôn vinh là “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc”; Anh Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hàm Tử được giải nhì trong cuộc thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật nhà nông năm 2014”, được tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2015”… Nhiều hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội giúp đỡ đã vươn lên trở thành những hộ nông dân điển hình, tiên tiến.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sâu, rộng hơn, phát huy hiệu quả hơn nữa trong tình hình mới; Hội Nông dân huyện Khoái Châu sẽ tiếp tục đổi mới trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, phấn đấu để phong trào có bước chuyển mạnh về chất, góp phần quan trọng vào thực hiện xây dựng Nông thôn mới ở địa phương và cải thiện đời sống của nông dân.

Thu Hương

Lượt xem: 21

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân