Bạn đang ở đây

Tiếp sức cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

(24.09.2018)

(Website HNDHY) - Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trở thành phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của các cấp hội nông dân.

Qua phong trào, đã có hàng chục nghìn nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, cải thiện đời sống gia đình, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Quá trình thực hiện phong trào, việc quản lý, khai thác hiệu quả nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) là nguồn lực quan trọng, tiếp sức về vốn giúp hội viên, nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế.

Tổng kết giai đoạn 2012-2016, toàn tỉnh có trên 337,7 nghìn lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; bình quân mỗi năm có hàng nghìn hộ nông dân nghèo vượt khó; các cấp Hội tích cực vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân; đến tháng 8/.2018, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 3 cấp trong tỉnh và Trung ương ủy thác đạt  64 tỷ  đồng cho 1459 hộ vay. Năm 2017, qua bình xét toàn tỉnh có 72.002/92.533 hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; các cấp hội vận động hỗ trợ giúp đỡ được 1.624 hộ thoát nghèo. Tại Hội nghị nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V, năm 2017 tổ chức ngày 19 tháng 9 năm 2017 tại Hà Nội, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên vinh dự có 5 đại biểu tham dự hội nghị.

Tiếp tục tăng trưởng và phát huy hiệu quả quản lý, khai thác nguồn quỹ, năm 2017 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh được giao chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND với số tiền là 6 tỷ đồng. Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tham mưu và chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tăng cường huy động nguồn vốn từ Ngân sách và từ huy động hội viên nông dân tiết kiệm xây dựng nguồn vốn cho Quỹ HTND các cấp trong tỉnh. Kết quả, đã tăng trưởng được 7 tỷ 399,992 triệu đồng đạt 123% kế hoạch giao, trong đó quỹ cấp tỉnh tăng 4,650 tỷ đồng, Quỹ cấp huyện tăng 2 tỷ 180,15 triệu đồng, nguồn xã vận động tăng 569,842  triệu đồng. Năm 2018  Quỹ HTND tỉnh được tiếp tục được cấp bổ sung 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; các huyện, thành phố đều tổ chức vận động chỉ đạo xây dựng được Quỹ HTND, Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hành tiết kiệm, ủng hộ xây dựng Quỹ HTND cấp cơ sở với mức tối thiểu 5.000 đ/hội viên/năm. Riêng trong 5tháng đầu năm đã có 03 huyện được cấp bổ sung ngân sách là: Phù Cừ, Yên Mỹ, Văn Giang,  với tổng số tiền 500 triệu đồng, 19 cơ sở Hội được cấp vốn từ nguồn ngân sách địa phương với số tiền 309,6 triệu đồng .

Tính đến 31/5/2018, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp Hội tỉnh Hưng Yên quản lý là: 64 tỷ 620,07 triệu đồng  dư nợ cho vay của 3 cấp 64 tỷ 530,1 triệu đồng, trong đó cho vay theo nhóm hộ tổng 109 dự án; cho vay phân loại theo các loại hình có 68 dự án trồng trọt (chiếm 62%), có 26 dự án chăn nuôi (chiếm 24%), có 13 dự án nuôi thủy sản (chiếm 12%) và 02 dự án dịch vụ và làng nghề (chiếm 2%), còn lại cho vay theo chi tổ hội. Thông qua nguồn vốn Quỹ HTND nhiều hộ vay đã sử dụng vốn tốt, phát huy hiệu quả kinh tế cao, mang lại thu nhập cho các hộ nông dân, góp phần tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Theo báo cáo của các huyện, thành phố và các chủ dự án cho thấy, các dự án vay vốn Quỹ HTND đã phát huy hiệu quả, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; điển hình như hộ gia đình như hộ bà Nguyễn Thị Hằng xã Tiền Phong (huyện Ân Thi) với mô hình “Cải tạo vườn nhãn”, hộ ông Nguyễn Văn Úy xã Phù Ủng (huyện Ân Thi) với mô hình “trồng bưởi diễn”, Hộ gia đình ông Phạm Văn Phường, Ngô Thế Kỷ xã Phạm Ngũ Lão (huyện Kim Động) với mô hình “ Chăn nuôi vịt sinh sản” ,… đa số các hộ được vay đã đăng ký phấn đấu và đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và cấp Trung ương. Từ việc triển khai các dự án vay vốn Quỹ HTND đã tạo được thêm nhiều lao động có việc làm ổn định, nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây cho hiệu quả kinh tế cao như dự án: dự án “Trồng cam vinh” tại xã Vĩnh Khúc, dự án “ trồng bưởi cảnh” tại thị trấn Văn Giang (huyện Văn Giang); dự án “Trồng thanh long ruột đỏ” tại xã Nhuế Dương, dự án “trồng chuối tây” tại xã Đại Tập (huyện Khoái Châu); dự án “trồng cam vinh” tại xã Tiên Tiến (huyện Phù Cừ),... đã trở thành những mô hình điển hình của tổ chức Hội Nông dân trong tỉnh.

Từ hiệu quả các mô hình cho thấy Quỹ HTND đang là một nguồn lực quan trọng của các cấp Hội trong tỉnh, nguồn vốn Quỹ này đã và đang tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống, góp phần tích cực nâng cao vị trí vai trò trung tâm nòng cốt của tổ chức Hội trong việc tổ chức các phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức Hội Nông dân cơ sở vững mạnh.  Thời gian tới, đồng hành với phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh tiếp tục tìm tòi, tham mưu, đề xuất, kiến nghị với các cấp, ngành và Hội Nông dân tỉnh có biện pháp tiếp tục quan tâm phân bổ kinh phí tăng trưởng nguồn quỹ; phát huy hiệu quả hoạt động của quỹ để giữ đà tăng trưởng; chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh quan tâm, vận dụng các biện pháp phù hợp để xây dựng, tăng trưởng nguồn quỹ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá; tham mưu xây dựng các mô hình kinh tế mới của nông dân để đầu tư, cho vay bảo đảm phát huy hiệu quả; quản lý, khai thác tốt nguồn quỹ, tạo nguồn lực quan trọng giúp nông dân vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu.

Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Lượt xem: 11

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân