Bạn đang ở đây

Hưng Yên xem xét việc thành lập 2 ban quản lý dự án

(26.09.2017)

(Website HNDHY) - Ngày 20.9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét cho ý kiến về nội dung do các sở: Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT trình. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thuộc Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; tiếp tục thực hiện giai đoạn 3 (2018 – 2021) Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn. Sở Nông nghiệp và PTNT trình phê duyệt Kế hoạch triển khai rà soát, thống kê danh mục công trình thủy lợi (từ sau vị trí cống đầu kênh đến mặt ruộng) do cấp xã quản lý trên địa bàn các huyện, thành phố để bàn giao về Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý. 

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh: Việc thành lập ban quản lý dự án trực thuộc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT là yêu cầu của Chính phủ để thực hiện rõ, minh bạch giữa nhiệm vụ quản lý nhà nước với nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng, tránh tình trạng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đi làm quản lý dự án. Do đó, các ban quản lý dự án được thành lập trong thời gian tới phải xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, hoạt động tự chủ về tài chính và căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Các sở chủ quản phải quản lý chặt chẽ các ban quản lý dự án, tránh thất thoát nguồn vốn đầu tư Nhà nước…

Về Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cấp xã là đòi hỏi bức thiết để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như hiệu quả giải quyết công việc tại cơ sở. Do đó, Sở Nội vụ cần rà soát chính xác số lượng công chức cần tuyển, tuyển theo tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn theo nhu cầu của từng xã, phường, thị trấn.

Các đơn vị liên quan đẩy nhanh thực hiện các bước việc rà soát danh mục công trình thủy lợi từ sau vị trí cống đầu kênh đến mặt ruộng từ cấp xã quản lý bàn giao về Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý để nâng cao hiệu quả tưới tiêu nước phục vụ sản xuất.

 

Theo baohungyen.org

Lượt xem: 2

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân