Bạn đang ở đây

Hướng dẫn bón phân NPK cho cây vải, nhãn

(02.06.2016)

(Website HNDHY) - Việc làm đất, bón lót cho vải tốt nhất là trước khi trồng 1 tháng.

Bón lót

Việc làm đất, bón lót cho vải tốt nhất là trước khi trồng 1 tháng. Sau khi bón phân và trồng cần tưới nước cho cây. Thường bón phân vào hố trước khi trồng cho mỗi cây. Lượng phân bón lót cho mỗi cây: 30 – 40kg phân hữu cơ, 1 - 1,5kg NPK-S.

Bón phân hàng năm ở thời kỳ kiến thiết cơ bản

Thường sử dụng phân hữu cơ và 3 loại phân chính để bón hàng năm cho cây. Lượng phân bón cho mỗi cây trong 1 năm thường như sau: Phân hữu cơ: 20-30kg/cây; 0,2kg N; 0,1kg P2O5; 0,1kg K2O. Tổng lượng phân bón trong 1 năm thường được chia làm 3 đợt, nếu đất không đủ ẩm, sau mỗi đợt bón nên kết hợp tưới nước hay hoà phân vào nước để tưới cho cây.

Bón phân hàng năm thời kỳ kinh doanh

Xác định lượng phân bón ở thời kỳ này cần căn cứ vào đường kính tán cây, năng suất quả, đất đai. Lượng phân hữu cơ bón cho mỗi cây nên là 30-50kg cho 1 chu kỳ bón 2 - 3 năm. Tổng lượng phân khoáng bón tăng từ năm thứ 4 - 12 đối với mỗi yếu tố dinh dưỡng. Trong đó phân đạm từ 0,2 - 1,0kg/cây/năm; phân lân từ 0,1 - 0,3kg/cây/năm; phân kali từ 0,3 - 1,4kg/cây/năm. Từ năm 12 sau trồng, cây có năng suất ổn định thường bón cho mỗi cây: 1,0kg N; 0,3kg P2O5; 1,4kg K2O. Tỷ lệ N: P2O5: K2O bón cho vải ở thời kỳ kinh doanh của cây vải tương ứng 1:0,3 - 0,5:1,2.

Các loại và dạng phân thường dùng cho vải gồm có các loại phân NPK. Đặc biệt khi có các loại phân NPK chuyên dùng cho vải như của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thì càng tốt.  

 

Theo danviet

Lượt xem: 3

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân