Bạn đang ở đây

Hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng giống ngô nếp lai F1 HN88

(19.12.2016)

(WebsiteHNDHY) - Đây là giống ngô nếp lai đơn của Công ty CP giống cây trồng Trung ương đã được công nhận giống Quốc gia năm 2011... 

I. Nguồn gốc:

Do Công ty cổ phần giống cây trồng TW tuyển chọn.

II. Đặc điểm giống: 

Là giống ngô nếp lai ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng ngon, ăn nguội vẫn dẻo, có vị đậm, thơm đặc trưng. Sinh trưởng khỏe, chịu hạn và chịu rét tốt, chống chịu tốt với sâu bệnh, bắp to dài, kín lá bi, không hở đuôi chuột. Năng suất bắp tươi đạt 18-20 tấn/ha, độ đồng đều bắp rất cao, tỷ lệ bắp loại 1 cao trên 95%. Thời gian từ gieo đến thu hoạch bắp tươi 62-67 ngày.

III. Yêu cầu kỹ thuật

1. Thời vụ gieo trồng:

Có thể trồng được quanh năm trên đất tưới tiêu chủ động, tuy nhiên gieo trồng cần tránh ngô trỗ cờ phun râu vào các tháng quá khô, quá nóng, quá lạnh để đảm bảo năng suất. 

2. Khoảng cách gieo:

Gieo 1 hạt/1 hốc, theo khoảng cách 65-70 x 28-30 cm, gieo thêm 10% số hạt trong bầu để trồng dặm để đảm bảo mật độ.

3. Phân bón:

- Để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng bón tùy theo từng loại đất, trên chân đất trung bình bón:

* Đối với phân tổng hợp NPK

- Bón lót: bón 700 kg/ha phân NPK (5:10:3).

- Bón thúc lần 1 (giai đoạn cây 5-7 lá): bón 250 kg/ha phân NPK (12:5:10) + 40-50 kg/ha đạm urê, kết hợp làm cỏ, xới vun gốc.

- Bón thúc lần 2 (giai đoạn xoắn nõn): bón 200 kg/ha phân NPK (12:5:10) + 30-40 kg/ha Kaliclorua, kết hợp xới, vun cao chống đổ.

* Đối với phân đơn:

- Lượng phân bón cho 1 ha: 8-10 tấn phân hữu cơ (hoặc 3 tấn phân vi sinh) + 350- 400 kg đạm Urê + 500- 550 kg Supe lân+ 150-180 kg Kaliclorua.

- Bón lót toàn bộ phân hữu cơ (hoặc phân vi sinh), phân lân (có thể ngâm lân với nước phân để tưới cho cây con) + 20 % lượng đạm.

- Bón thúc lần 1 (khi cây 3- 4 lá) 30% đạm + 40% kali kết hợp với xới phá váng; lần 2 (khi cây 9-10 lá) 50% đạm + 40% kali kết hợp với vun cao; lần 3 (trước khi ngô trỗ 5-7 ngày) bón lượng phân còn lại. 

4. Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh:

* Giai đoạn cây con và 2 tuần trước trổ cờ và 2 tuần sau trỗ cờ cần tưới đủ ẩm đẻ cho bắp và hạt phát triển tốt.

* Chủ động diệt cỏ bằng phun thuốc đặc trị MAIZINE (Mizin) 80WP hoặc A-Zet phun lúc vừa gieo xong và 20 ngày sau gieo. Thời gian sinh trưởng bắp nếp HN88 ngắn, do đó cần bón phân đúng lúc, kết hợp làm cỏ xới xáo và vun gốc trong các đợt bón phân. 

* Phòng trừ kiến, sâu xám, nhậy trong đất bằng Vibam 15-20 kg/ha hoặc Vibasu 10H/ha rắc vào trước khi gieo. Phòng sâu đục thân, đục bắp non bằng cách rắc Vibasu, Furadan vào loa kèn khi bắp được 7- 8 lá, nếu hộ nào tận dụng thân lá để cho gia súc ăn thì nên bón qua gốc.Trừ bệnh khô vằn bằng Validacin hay dọn bớt lá gốc khi bệnh mới xuất

 

Theo NNVN

Lượt xem: 22

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân