Bạn đang ở đây

HND xã Thắng Lợi: Không để khiếu kiện vượt cấp

(02.12.2019)

(Website HNDHY) - Xã Thắng Lợi là một xã nằm phía Tây Nam của huyện Văn Giang với diện tích đất tự nhiên là 483ha, diện tích đất canh tác là 206 ha; dân số 7.985 người  với 2.184 hộ được phân bổ tại 9 thôn. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Nông dân xã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân.

Để làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, trong những năm qua Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­­ớc; với nhiều hình thức dễ hiểu, dễ nhớ như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền qua các hội thi, tại các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của hội; tuyên truyền lồng ghép với các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; thông qua sinh hoạt của các chi hội, các cuộc tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và tạo niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng tổ chức hội. Trong những  năm qua, Hội Nông dân xã đã phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 135 buổi cho 10.800 lượt hội viên, nông dân tham gia.

Công tác tiếp dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân luôn được thực hiện nghiêm túc. Hội đã tham gia vào các Tổ tiếp dân để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, sớm phát hiện mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân. Hội phối hợp cùng Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai của xã, các Tổ hòa giải tham gia hòa giải thành được 3 vụ. Ngoài ra do làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến  giáo dục pháp luật lên không có các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người xảy ra. Có thể thấy, công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở đã không có phát sinh khiếu kiện kéo dài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ông Thiều Văn Toản – Chủ tịch Hội nông dân xã cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới  Hội Nông dân xã tiếp tục duy trì tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng và nhiệm vụ chính trị của địa phương cho cán bộ, hội viên nông dân. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và làm tốt công tác hòa giải ở cở sở, tránh phát sinh mâu thuẫn kéo dài.

Lượt xem: 2

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân