Bạn đang ở đây

Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh

(22.08.2018)

(Website HNDHY) - Xây dựng cơ sở Hội vững mạnh là vấn đề có ý nghĩa sống còn của tổ chức Hội. Cơ sở Hội là nơi tập hợp nông dân vào tổ chức Hội nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ về mọi mặt cho hội viên nông dân, tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng vì lợi ích thiết thực của hội viên nông dân, vì lợi ích của Tổ quốc.

Những năm qua, Hội Nông dân phường Hiến Nam (thành phố Hưng Yên) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội được Hội Nông dân phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân. Hội Nông dân phường đã cử các đồng chí là cán bộ chủ chốt, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội do Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân thành phố tổ chức. Các đồng chí cán bộ Hội sau khi được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội đều trở thành những hạt nhân quan trọng, tấm gương tiêu biểu trong hoạt động của Hội ở cơ sở.

Công tác kết nạp và nâng cao chất lượng hội viên đã được Hội Nông dân  phường chú trọng. Với 496 hội viên tập trung ở 07 khu phố, BCH đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí phụ trách các chi hội, để các chi hội hoạt động có hiệu quả nề nếp.

Công tác xây dựng các loại quỹ hội được coi trọng và duy trì thường xuyên. Quỹ hỗ trợ nông dân có 25.000.000đ cho 02 hộ vay. Để phát triển quỹ năm 2018 Hội phát động mỗi cán bộ Hội viên đóng góp 5000đ trở lên. Quỹ các chi hội quản lý vận động đóng góp có 219.000.000đ  bình quân mỗi hội viên là 449.000đ.  Điển hình là chi hội 2 phố Nhân Dục có 80 Hội viên 6 tháng đầu năm chi Hội phát động thu thêm quỹ mỗi hội viên nộp 500.000đ/hv đến nay quỹ chi Hội có 102 triệu, bình quân 1.275.000đ/hv.

Công tác tuyên truyền giáo dục của Hội đã có nhiều đổi mới với những nội dung phong phú, hình thức đa dạng như : Tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của Chi, tổ Hội, các Câu lạc bộ.Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức và củng cố, niềm tin của cán bộ hội, viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước hiện nay. 6 tháng đầu năm 2018, Hội đã tổ chức được 6 buổi cho 770 lược người tham dự, như tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của Hội ; Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong các tầng lớp cán bộ, hội viên nông dân như giúp nhau về giống, vốn để phát triển sản xuất. Điển hình như Chi Hội 3 khu phố An Thịnh đã vận động hội viên góp vốn giúp đỡ cho 03 hộ vay với lãi suất thấp, tổng số tiền là 40 triệu đồng. Hội tiếp tục bảo trợ cho 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong năm học 2017 – 2018 với tổng số tiền là 100.000đ/tháng/cháu. 

Tăng cường các hình thức tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh như: vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản… Tính đến nay nguồn vốn NHCSXH do Hội quản lý là:1.965 triệu đồng cho 48 hộ vay  giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo. Công tác quản lí vốn, kiểm tra và thực hiện các quy định của ngân hàng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của các tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc thực hiện các nguyên tắc, thủ tục quy trình bình xét đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả tạo điều kiện cho các đối tượng có vốn chủ động trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm tăng thu nhập cải thiện đời sống, mỗi năm trên địa bàn phường có từ 05 đến 07 hộ thoát nghèo.Thực hiện chương trình phối hợp cung ứng phân bón trả chậm giữa Hội nông dân với Công ty phân lân nung chảy Ninh Bình, Hội nông dân phường đã tiến hành ký hợp đồng lấy gần 4 tấn phân bón cho lúa, giúp cho nông dân hỗ trợ được vốn vay bằng phân bón, đỡ một phần khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.

Song song với đó, Hội Nông dân thường xuyên tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng các chi hội một cách nghiêm túc, khách quan, dân chủ theo đúng quy định của Điều lệ Hội. 100% chi hội đều xếp loại vững mạnh. Cùng với công tác đánh giá, phân loại chất lượng chi hội, Hội Nông dân xã làm tốt công tác thi đua- khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo mang lạo hiệu quả kinh tế cao...

Ông Trần Đức Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết: “Thời gian qua, Hội Nông dân phường luôn xác định công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ rất quan trọng, có ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của Hội cũng như phong trào nông dân ở địa phương. Cán bộ có giỏi, Hội có mạnh thì phong trào mới sôi nổi. Do đó, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã tập trung trí tuệ, đoàn kết, thống nhất cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Hội Nông dân xã, phát huy sức mạnh, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng các phong trào thi đua do các ngành, các cấp và Hội Nông dân cấp trên phát động, góp phần vào thành công chung của thành phố”.

Hòa chung trong không khí cùng toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, cán bộ, hội viên nông dân phường Hiến Nam phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện, hướng tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên  nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp.

Hoàng Minh

Lượt xem: 24

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân