Bạn đang ở đây

Vai trò của Hội trong việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát triển kinh tế tập thể; hướng dẫn, tư vấn thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã ở Kim Động

(29.11.2018)

(Website HNDHY) - Kim Động là một huyện có gần 70% dân số là sản xuất nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp là 7044,67 ha toàn huyện có trên 28 nghìn hội viên nông dân chiếm 95% số hộ nông nghiệp, vì thế nông nghiệp giữ vai trò trọng yếu đối với nền kinh tế của huyện.

Đảng ta đã xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược và quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, mục tiêu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân trên cơ sở công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình hiện đại hóa đất nước. Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do khí hậu thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của nông dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên; Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động; Hội Nông dân huyện Kim Động đã tích cực chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện; để vận dụng thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng khóa X “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020.

Từ thực tế trên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đưa ra nhiều giải pháp làm thế nào để tuyên truyền vận động hội viên nông dân bỏ dần được các tập tục canh tác nhỏ lẻ, thay bằng sản xuất theo nhóm hộ các hộ liên kết lại với nhau để sản xuất, sản phẩm làm ra có giá trị kinh tế cao, để làm được điều này Hội Nông dân huyện phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn xây dựng đội ngũ cán bộ hội có trình độ năng lực nghiệp vụ công tác Hội nhằm nâng cao ví thế vai trò của tổ chức Hội trong việc tuyên truyền vận động, cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhất là trong bối cảnh hiện nay nền nông nghiệp đang phát triển theo cơ chế thị trường.

Hội Nông dân huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa. Khắc phục được hạn chế về ruộng đất manh mún chia cắt, hình thành những cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, gia tăng giá trị sản phẩm thu hoạch và thu nhập cho nông dân, Hội tích cực chủ động liên hệ với các Công ty giống cây trồng, Công ty phân bón, Công ty sản xuất thức ăn gia súc, gia cần, các ngành tổ chức tập huấn phổ biến chuyển giao khoa học kỹ thuật được 475 lớp cho hơn 42.500 lượt hội viên nông dân tham gia và phối hợp với trường Cao Đẳng Kinh tế Tô Hiệu; Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện; Trung tâm dạy nghề hỗ trợ việc làm hội nông dân tỉnh tổ chức được 16 lớp dạy nghề miễn phí cho 480 hội viên nông dân tham dự, phối hợp với 2 Công ty phân bón cung ứng được 1200 tấn phân bón trả chậm cho nông dân.

Phối hợp với BTV Đảng ủy xã Hùng An, xã Mai Động tổ chức đi thăm quan học tập kinh nghiệm một số mô hình trồng rau an toàn của hợp tác xã phường Lĩnh Nam mô hình trồng rau hữu cơ xã Thanh Xuân huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội; mô hình trồng măng tây và một số mô hình trồng cây có hiệu quả kinh tế cao ở các huyện trong tỉnh; phối hợp với hội đồng khoa học; phòng nông nghiệp huyện xây dựng được 27 mô hình như: mô hình nuôi cá chép V1; mô hình trồng ngô, trồng cây ăn quả, trồng thanh long ruột đỏ, nuôi gà, nuôi vịt sinh sản; mô hình trồng lúa và tuyên truyền cho hội viên nông dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động đưa các giống lúa mới, chất lượng cao, các giống cây trồng vật nuôi cho hiệu quả kinh tế đưa vào sản xuất, đi đôi với chuyển giao khoa học kỹ thuật hội nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 2.542 hộ vay với số tiền là trên 72 tỷ đồng được quản lý ở 106 tổ, phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện được 310 tỷ đồng cho 2.092 hộ vay ở 7 xã, thị trấn tạo điều kiện cho hội viên nông dân có nguồn vốn đầu tư vào sản xuất.

Để giúp cán bộ, hội viên nông dân từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết về kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng tư pháp huyện tổ chức 8 lớp tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn về Luật Hợp tác xã năm 2012; Luật đất đai; Luật bảo vệ môi trường,… cho 940 lượt hội viên nông dân tham dự; Được sự quan tâm của Hội Nông dân tỉnh, đã phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác cho 360 hội viên là những hộ sản xuất kinh doanh giỏi và các thành viên các hợp tác xã của huyện.

Đến nay Hội Nông dân huyện đã tư vấn, hướng dẫn thành lập 6 chi hội nghề nghiệp; 3 tổ hợp tác và 5 hợp tác xã kiểu mới, các hợp tác xã do Hội tư vấn thành lập bước đầu đã hoạt động có hiệu quả. Giá trị sản phẩm của các thành viên tham gia hợp tác xã sản xuất ra đã có giá trị gia tăng cao đáp ứng được nhu cầu thị trường. Qua việc thành lập các tổ hợp tác, HTX đã thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững đây là phong trào trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của Hội được khẳng định và phát triển liên tục, được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện cho Hội Nông dân đi vào hoạt động. Mỗi năm có trên 6 nghìn hộ nông dân đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp, đã có nhiều thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã cho thu nhập từ 300 triệu đến trên 1 tỷ đồng trên năm như anh Ngô Đức Thắng xã phạm Ngũ Lão với mô hình chăn nuôi và kinh doanh con giống, anh Nguyễn Văn Phóng xã Vĩnh Xá với mô hình trồng thanh long ruột đỏ, anh Trương văn Phóng với mô hình chăn nuôi lợn, anh Nguyễn Văn Tú xã Phú Thịnh trồng nấm mộc nhĩ,…hàng năm đã tạo việc làm cho hơn một hàng trăm lao động có thu nhập ổn đỉnh từ 3 triệu đến 5 triệu đồng trên tháng, đồng thời còn tuyên truyền vận động giúp đỡ nhau về giống, vốn, ngày công lao động, truyền thụ kinh nghiệm cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo trở thành hộ khá, hộ giàu.

Từ kết quả đã đạt được trong những năm qua, cho thấy kinh tế tập thể giúp nhau cùng phát triển là hướng đi đúng, mang lại hiệu quả kinh tế cao; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên.

Trần Đình Dương

Phó chủ tịch HND huyện Kim Động

Lượt xem: 20

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân